dnes je 24.5.2024

Input:

Poskytovanie benefitov zamestnancom

13.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.2.2 Poskytovanie benefitov zamestnancom

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

Chceme sa opýtať na možnosť poskytnúť zamestnancom benefit formou MuliSport karty. Aká je možnosť zahrnúť to do nepeňažných príjmov oslobodených od dane do 500 €?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Pohľad autora na problematiku:

Podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov je príjmom oslobodeným od dane nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v úhrnnej sume najviac 500 eur za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov, ak zákon o dani z príjmov neustanovuje inak a zamestnávateľom vynaložené prostriedky na toto nepeňažné plnenie nie sú uplatnené ako výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov. 

Záver:

Keďže zamestnancom sú bežne poskytované nepeňažné plnenia (ako napr. ak vianočný večierok, športové súťaže, poskytnutie miesta na