dnes je 15.7.2024

Input:

Povinnosti zamestnávateľa na pracoviskách s výskytom nebezpečných chemických faktorov

15.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.4 Povinnosti zamestnávateľa na pracoviskách s výskytom nebezpečných chemických faktorov

Ing. Daniela Gecelovská, Kristína Iudita Kmety, Ing. Jozef Mikula, PhD.

Ak podnikateľ pri svojej činnosti používa chemické látky (ďalej len CHL) a chemické zmesi (ďalej len „zmesi“), prípadne ak tieto CHL a zmesi môžu na jeho pracoviskách vznikať, nehľadiac na to, či sú vyrobené zámene, je jeho povinnosťou zabezpečiť, aby tieto látky neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov. Preto tak ako pred ich použitím, ako aj počas ich používania, musí každý zamestnávateľ vykonať nasledovné opatrenia:

Klasifikácia nebezpečných látok

Zamestnávateľ musí zistiť, či CHL alebo zmes, s ktorým môžu prísť jeho zamestnanci do kontaktu, nie je klasifikovaná ako nebezpečná chemická látka a nebezpečná zmes, prípadne, či