dnes je 3.10.2022

Input:

Pozastavenie účinnosti novely Zákonníka práce - výpoveď z dôvodu, že zamestnanec dovŕšil 65 rokov veku a vek určený na nárok na starobný dôchodok (nový výpovedný dôvod uvádzaný v § 63 ods. 1 písm. f))

22.12.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Zákonom č. 76/2021 Z. z. bol novelizovaný Zákonník práce v časti týkajúcej sa dôvodov skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa. Zákonník práce v zmysle novely umožňuje dať zamestnancovi výpoveď z dôvodu, že zamestnanec dovŕšil 65 rokov veku a vek určený na nárok na starobný dôchodok. Ide o nový výpovedný dôvod uvádzaný v § 63 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce. Účinnosť novely bola ustanovená na 1. január 2022.

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna dňa 15. decembra 2021 rozhodol o pozastavení účinnosti ustanovenia § 63 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce.

Ústavný súd tak urobil na návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí namietali nesúlad ustanovenia § 63 ods. 1 písm. f)