dnes je 6.2.2023

Input:

Práca nadčas v roku 2023

31.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.10.1.3 Práca nadčas v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Pojmovým znakom práce nadčas je práca vykonávaná nad určený týždenný pracovný čas, vyplývajúca z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času, vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien, ktorú zamestnanec vykonáva na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom. Práca nadčas by sa mala zo strany zamestnávateľa nariaďovať len v prípade prechodnej a súčasne naliehavej zvýšenej potreby práce alebo ak ide o verejný záujem..

  • -> Rozsah a podmienky výkonu práce nadčas

Rozsah a podmienky výkonu práce nadčas určuje zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov. Takáto dohoda so zástupcami zamestnancov, ak ide o podmienky výkonu práce nadčas, by sa mala týkať napr. určenia dĺžky rozvrhového obdobia, ako aj rozsahu nariadenej práce nadčas alebo dohodnutej práce nadčas. Dohoda o podmienkach a rozsahu výkonu práce nadčas medzi