dnes je 9.12.2023

Input:

Pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa o deti v roku 2023

17.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.10.1.4 Pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa o deti v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Trvalá starostlivosť o dieťa zahŕňa predovšetkým výchovu dieťaťa, starostlivosť o jeho zdravie, výživu a všestranný rozvoj.

Každý zamestnávateľ musí pri zaraďovaní zamestnancov do zmien prihliadať na potreby tehotných žien a tiež žien a mužov starajúcich sa o deti. Tehotná žena a rodič trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov môžu zamestnávateľa požiadať o skrátený úväzok či inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času a zamestnávateľ im musí vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody. 

Ak je zamestnankyňa tehotná, alebo zamestnanec či zamestnankyňa sa trvale starajú o dieťa mladšie ako 3 roky alebo je osamelým rodičom a trvale sa stará o dieťa mladšie než 15 rokov, nemôže mu zamestnávateľ bez jeho súhlasu:

  • rozvrhnúť