dnes je 23.6.2024

Input:

Pracovnoprávna ochrana ohrozených kategórií na trhu práce v roku 2024

9.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.1.3 Pracovnoprávna ochrana ohrozených kategórií na trhu práce v roku 2024

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Na trhu práce v súlade so zákonným právom zamestnávateľov na slobodný výber zamestnancov v potrebnom počte a štruktúre sa z ich strany uplatňuje tendencia výberu toho „najlepšieho”. To vedie ku skutočnosti, že o zamestnávanie osôb, ktoré z rôznych dôvodov nedávajú záruku na vysoký a bezproblémový pracovný výkon, nie je záujem. K reálne rizikovým skupinám by sme mohli priradiť najmä osoby so zdravotným postihnutím, osoby v preddôchodkovom veku, absolventov škôl, mladistvé osoby, tehotné zamestnankyne, osoby s rodičovskými povinnosťami a. i. Aby realizácia ich práva na prácu bola vôbec reálne uskutočniteľná, právna úprava by mala zakotvovať pre nich prvky zvýšenej ochrany, a to či už pri vstupe do zamestnania, alebo počas pracovného procesu,