dnes je 23.6.2024

Input:

Pracovný čas zamestnanca, ktorý je zamestnaný u dvoch zamestnávateľov

29.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.2.1 Pracovný čas zamestnanca, ktorý je zamestnaný u dvoch zamestnávateľov

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

Koľko hodín môže maximálne odrobiť zamestnanec u dvoch zamestnávateľov, keď u jedného má 100 % úväzok (37,5 hod.) a u druhého zamestnávateľa má skrátený úväzok?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Pohľad autora na problematiku: 

Podľa § 50 Zákonníka práce zamestnávateľ môže s tým istým zamestnancom uzatvoriť viacero pracovných pomerov za predpokladu, že každý z týchto pracovných pomerov spočíva v prácach iného druhu. Predmetné ustanovenie upravuje ďalej pravidlo, že práva a povinnosti z týchto pracovných pomerov sa posudzujú samostatne.

Pri doslovnom výklade tak možno dospieť k záveru, že nepretržitý denný odpočinok sa bude počítať pre každú pracovnú zmluvu samostatne, t. j. že zamestnávateľ môže na