dnes je 4.3.2024

Input:

Pracovný čas zamestnanca v roku 2024

22.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.2.2 Pracovný čas zamestnanca v roku 2024

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

Zamestnanec má u zamestnávateľa uzatvorený pracovný pomer pracovnou zmluvou na čas neurčitý a pracovný čas zamestnanca je 37 a 1/2 hodiny týždenne. Môže mať ten istý zamestnanec uzatvorenú aj dohodu o pracovnej činnosti (samozrejme na iný druh práce) a vykonávať ešte k svojmu pracovnému času aj prácu na dohodu 10 hodín týždenne? Neporušuje zamestnávateľ § 85 ods.5 ZP?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Pohľad autora na problematiku:

Od pojmu „pracovný čas” treba odlišovať pojem „dĺžka pracovného času” ako časové ohraničenie doby, v ktorej zamestnanec pracuje podľa pracovnej zmluvy. V tomto zmysle je práca zamestnanca v rámci dohodnutej dĺžky pracovného času synalagmatickou povinnosťou vo vzťahu k povinnosti zamestnávateľa platiť za vykonanú prácu. Trvanie pracovnej