dnes je 15.5.2021

Input:

Pracovný pomer na dobu určitú v roku 2021

12.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.247 Pracovný pomer na dobu určitú v roku 2021

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Podľa § 48 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce je pracovný pomer dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu. Pracovný pomer je uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý písomne. Prednosť pracovných pomerov na neurčitý čas je vyjadrená aj nevyvrátiteľnou právnou domnienkou v § 71 ods. 2 ZP, podľa ktorého, ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak. Jedným z účelov právnej úpravy je vytvoriť rámec na zamedzovanie nezákonného počínania prameniaceho z využívania opakovaného uzatvárania pracovných pomerov na dobu určitú, ktoré možno dohodnúť najdlhšie na dva roky a predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov ich možno najviac dvakrát. Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie do dvoch rokov alebo nad dva roky je