dnes je 28.6.2022

Input:

Pracovný pomer na určitú dobu v roku 2022

13.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.1.2 Pracovný pomer na určitú dobu v roku 2022

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Typickým pracovným pomerom by mal byť pracovný pomer na neurčitý čas, teda rozlišovaním pracovných pomerov je skutočnosť, či je uzatvorený pracovný pomer na neurčitý čas alebo pracovný pomer na dobu určitú. Pracovný pomer na dobu určitú je uzatvorený len vtedy, ak je v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania. Doba trvania pracovného pomeru môže byť určená dátumom, dobou skončenia dohodnutej práce /max. do dvoch rokov/, alebo určiteľnou udalosťou, ktorá určite nastane. Trvanie pracovného pomeru na dobu určitú môže byť vymedzené priamym časovým údajom, napr. počtom týždňov, mesiacov, uvedením konkrétneho kalendárneho dňa, inak, napr. obdobím trvania dohodnutých prác, ktoré majú prechodný charakter (zastupovanie zamestnanca počas čerpania materskej, rodičovskej dovolenky). Zákonník práce nevyžaduje pri