dnes je 3.10.2022

Input:

Právna úprava dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

15.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1 Právna úprava dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M


Právna úprava

ZP umožňuje zamestnancovi a zamestnávateľovi okrem uzatvorenia pracovného pomeru na základe pracovnej zmluvy uzatvoriť aj osobitné dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (§ 223 - § 228a ZP). Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru majú charakter pracovnoprávneho vzťahu.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa majú uzatvárať len výnimočne, napríklad na úlohy malého rozsahu alebo charakteristické ojedinelosťou pracovných úloh. Ide o osobitný druh zmlúv, ktorých uzavretím nevzniká pracovný pomer, aj keď zakladajú pracovnoprávny vzťah.

Svojím právnym postavením sa dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru približujú k pracovnému pomeru. Na uvedené dohody sa vzťahuje nielen právna úprava prvej