dnes je 3.10.2022

Input:

Právna úprava okamžitého skončenia pracovného pomeru

15.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.1 Právna úprava okamžitého skončenia pracovného pomeru

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M


Okamžité skončenie pracovného pomeru je jedným zo spôsobov skončenia pracovného pomeru (§ 59 ods. 1 ZP). Pracovný pomer sa končí okamžite, t. j. doručením okamžitého skončenia pracovného pomeru druhej zmluvnej strane. Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa upravuje § 68 ZP.

Dôvody na okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

Podľa § 68 ods. 1 Zákonníka prace, zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec:

  1. bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,
  2. porušil závažne pracovnú disciplínu.

Ide o taxatívne dôvody, ktoré nemožno rozširovať.

Zamestnávateľ musí v okamžitom skončení pracovného pomeru:

skutkovo vymedziť dôvod