dnes je 28.9.2023

Input:

Právna úprava všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1 Právna úprava všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Predpoklady zodpovednosti za škody

Zákonník práce upravuje prípady, ak vznikne škoda a túto škodu možno pripísať zamestnancovi. Predpoklady zodpovednosti za škodu predstavujú vlastne podmienky, ktoré sa musia naplniť na to, aby mohla byť pripísaná škoda zamestnancovi.

1.Existencia pracovnoprávneho vzťahu

Musí tu byť vzťah založený dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom – t. j. pracovná zmluva, niektorá z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Za pracovnoprávne vzťahy treba považovať aj vzťahy pri zodpovednosti za škodu, aj keď už došlo ku skončeniu pracovného pomeru. Ide nielen o prípady, že k škode došlo ešte počas trvania pracovného