dnes je 24.5.2024

Input:

Prechod na predvídateľnejšiu a istejšiu formu zamestnania

21.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.11.1.2 Prechod na predvídateľnejšiu a istejšiu formu zamestnania

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Novinkou pre zamestnávateľov je od 01.11.2022 povinnosť poskytnúť písomnú odôvodnenú odpoveď zamestnancovi do jedného mesiaca odo dňa podania žiadosti o prechod na pracovný pomer na neurčitý čas alebo na ustanovený týždenný pracovný čas. V zmysle § 49b Zákonníku práce č. 311/2001 Z.z. právo podať žiadosť (písomnú, ústnu či elektronickú) a právo na odpoveď patrí zamestnancovi s pracovným pomerom na určitú dobu alebo na kratší pracovný čas pri súčasnom splnení dvoch podmienok: i/ pracovný pomer trvá viac ako šesť mesiacov a ii/ uplynula skúšobná doba (ak bola dohodnutá). Uvedené sa vzťahuje aj na každú ďalšiu žiadosť zamestnanca podanú najskôr po uplynutí 12 mesiacov od podania predchádzajúcej žiadosti. Nová úprava vychádza z práva Európskej únie s cieľom zaručiť