dnes je 6.2.2023

Input:

Preplatenie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku po skončení pracovného pomeru v roku 2023

31.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.10.1.2 Preplatenie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku po skončení pracovného pomeru v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Nárok na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku, resp. jej pomernú časť je peňažným nárokom zamestnanca, ktorý je potrebné posudzovať ako ostatné mzdové nároky z pracovného pomeru. V dôsledku smrti zamestnanca sa s nimi nakladá tak ako s inými mzdovými nárokmi, t. j. do výšky štvornásobku priemerného mesačného zárobku prechádzajú postupne na manžela zomretého zamestnanca, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v spoločnej domácnosti. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak niet týchto osôb. 

Zamestnancovi za vyčerpanú dovolenku patrí podľa § 116 ods. 1 ZP Zákonníka práce náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Ak zamestnanec nevyčerpá dovolenku do konca nasledujúceho kalendárneho roku,