dnes je 28.6.2022

Input:

Prestávka na odpočinok a jedenie v nepretržitej prevádzke a pracovný čas - § 91 Zákonníka práce

27.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.05.1.2 Prestávka na odpočinok a jedenie v nepretržitej prevádzke a pracovný čas - § 91 Zákonníka práce

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako šesť hodín, prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Mladistvému zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako štyri a 1/2 hodiny, je zamestnávateľ povinný poskytnúť prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Ak ide o práce, ktoré sa nemôžu prerušiť, musí sa zamestnancovi aj bez prerušenia prevádzky alebo práce zabezpečiť primeraný čas na odpočinok a jedenie.

Podrobnejšie podmienky poskytnutia prestávky na odpočinok a jedenie vrátane jej predĺženia, teda aj zabezpečenie bez prerušenia prevádzky alebo práce primeraného času na odpočinok a jedenie, zamestnávateľ dohodne so zástupcami