dnes je 28.10.2021

Input:

Prestávky v práci, odpočinok, práca nadčas, pracovná pohotovosť, nočná práca

30.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.09.1.5 Prestávky v práci, odpočinok, práca nadčas, pracovná pohotovosť, nočná práca

Kolektív autorov

Prestávky na odpočinok a jedenie

Prestávky v práci upravuje § 91 ZP. Zamestnávateľ je povinný počas pracovnej zmeny poskytnúť prestávku v práci najmä na zabezpečenie oddychu a krátkodobej regenerácie pracovnej sily zamestnanca, na vykonanie biologických potrieb.

Prestávka na odpočinok a jedenie sa neposkytuje na začiatku a na konci zmeny, pretože by nesplnila základný účel, ktorý v priebehu pracovného procesu plniť má. Nezapočítava sa do pracovného času, pretože zamestnanec nevykonáva v tomto čase prácu; to neplatí, ak ide o prestávku na odpočinok a jedenie, pri ktorej sa zabezpečuje primeraný čas na odpočinok a jedenie bez prerušenia práce zamestnancom, ktorá sa započítava do pracovného času. Prestávka poskytovaná z dôvodov zaistenia bezpečnosti a