dnes je 23.6.2024

Input:

Príkaz zamestnávateľa na vykonanie pracovnej cesty

4.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.18 Príkaz zamestnávateľa na vykonanie pracovnej cesty

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Zamestnávateľ (uviesť názov, sídlo, IČO)

_________________________________________________________________________________________________

Zamestnanec

Miesto, dátum

Vec: Príkaz na vykonanie pracovnej cesty

V zmysle § 57 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce Vás vysielame na pracovnú cestu. Cieľ pracovnej cesty je ..............................................................., t. j. miesto mimo miesta Vášho pravidelného pracoviska dohodnutého v pracovnej zmluve zo dňa .................................................. ako miesta výkonu práce. Pracovnú cestu vykonáte v dňoch .............................................................. v priestoroch