dnes je 15.7.2024

Input:

Príplatok za inovačné vzdelávanie zamestnanca v roku 2023

23.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.10.2.2 Príplatok za inovačné vzdelávanie zamestnanca v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

Ako to je s priznaním príplatku za inovačné vzdelávanie, ak zamestnankyňa ukončila inovačné vzdelávanie v rozsahu 110 hodín a chce si uplatniť príplatok za inovačné vzdelávanie? Má sa jej uznať príplatok vo výške 3 % (čo je za inovačné vzdelávanie za 50 hodín) alebo vo výške 6 % za 100 hodín, keďže ho absolvovala v rozsahu 110 hodín. Násobí sa to?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pohľad autora na problematiku:

Za absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja