dnes je 9.12.2023

Input:

Roly manažmentu ľudských zdrojov pri zabezpečovaní BOZP a hlavné princípy starostlivosti o ochranu a bezpečnosť zdravia pri práci

2.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.11.1.1 Roly manažmentu ľudských zdrojov pri zabezpečovaní BOZP a hlavné princípy starostlivosti o ochranu a bezpečnosť zdravia pri práci

Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) sú kľúčovými aspektmi v každom pracovnom prostredí. Organizácie musia byť zodpovedné za ochranu svojich zamestnancov pred potenciálnymi rizikami a nebezpečenstvami v pracovnom prostredí. Manažment ľudských zdrojov (HR) hrá dôležitú úlohu pri zabezpečovaní BOZP, a to nielen v oblasti výberu a náboru zamestnancov, ale aj pri riadení a monitorovaní bezpečnosti a ochrany zdravia. V tomto článku sa pozrieme na rôzne roly HR pri zabezpečovaní BOZP a na hlavné princípy starostlivosti o ochranu a bezpečnosť zdravia pri práci.

Roly HR pri zabezpečovaní BOZP

Výber a nábor