dnes je 7.6.2023

Input:

Rozhodnutie zamestnávateľa o zavedení pružného pracovného času

4.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.17 Rozhodnutie zamestnávateľa o zavedení pružného pracovného času

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Rozhodnutie zamestnávateľa č. …………. o zavedení pružného pracovného času

V súlade s § 88 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce)

rozvrhujem:

  1. Pracovný čas pri dĺžke pracovného času u všetkých zamestnancov v rozsahu 40 hodín týždenne podľa Rozhodnutia zamestnávateľa o určení týždenného pracovného času pod č. .......... zo dňa ................. rovnomerne na všetky dni v týždni od pondelka do piatka.

zavádzam:

  1. Pružný pracovný čas vo forme pružného pracovného týždňa, a to nasledovne:   
    • Voliteľný pracovný čas od 6.00 hod. do 9.00 hod.

    • Základný pracovný čas od 9.00 hod. do 15.00 hod. vrátane prestávky na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút, ktorá sa nezahrnuje do pracovného času.

    • Voliteľný