dnes je 4.3.2024

Input:

Rozvrhnutie prestávky zamestnancov v roku 2023

23.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.2.4 Rozvrhnutie prestávky zamestnancov v roku 2023

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Otázka:

Je možné prestávku v práci v zmysle § 91 ZP rozdeliť tak, aby zamestnanci čerpali 1x 10 minút a 1x 20 minút, aby ju nečerpali spolu v trvaní 30 minút?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zamestnanci majú právo na mzdu za vykonanú prácu, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a zotavenie po práci. Zamestnávatelia sú povinní poskytovať zamestnancom mzdu a utvárať pracovné podmienky, ktoré zamestnancom umožňujú čo najlepší výkon práce podľa ich schopností a vedomostí, rozvoj tvorivej iniciatívy a prehlbovanie kvalifikácie.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako šesť hodín, prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Mladistvému zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako štyri a 1/2 hodiny, je zamestnávateľ