dnes je 28.9.2023

Input:

Sezónne zamestnávanie od 1. januára 2023

16.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.487 Sezónne zamestnávanie od 1. januára 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Parlament 15. júna 2022 schválil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Jeho hlavným cieľom je podľa dôvodovej správy zjednodušenie zamestnávania a zníženie mzdových nákladov zamestnávateľov v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov vykonávajúcich sezónne práce v sektore poľnohospodárstva a cestovného ruchu. Súčasne dochádza k zakotveniu novej odvodovej odpočítateľnej položky pri sezónnych prácach.

V prípade dohody o pracovnej činnosti sa novelou ustanovuje osobitný poddruh dohody, ktorá bude využívaná pri sezónnej práci. Zamestnávateľ bude mať v prípade zamestnania ľudí na krátkodobú prácu vykonávanú podľa potreby v závislosti od fluktuácie zamestnancov (napríklad v prípade privyrobenia si za zber úrody) možnosť uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti na výkon