dnes je 24.5.2024

Input:

Skrátený pracovný čas zamestnanca

10.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.2.1 Skrátený pracovný čas zamestnanca

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

Máme zamestnankyňu na 100 percentný úväzok, na pracovnej pozícii ekonómky s týždenným pracovným časom 37,50 hodín. Našla si iné zamestnanie, ale úplne by sme s ňou nechceli rozviazať pracovný pomer. Chcela by podať žiadosť o skrátený pracovný čas. Je možné kombinovať miesto výkonu práce v skrátenom pracovnom čase? Išlo by o nasledujúci spôsob: Úväzok by sa znížil na 50 percent s tým, že 40 percent z týždenného pracovného času by trávila v zamestnaní a 10 percent v domácej práci. Je nejaký limit na percentá, ako sa má rozdeliť práca na pracovisku a práca doma?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Pohľad autora na problematiku:

Podľa § 52 ods. 2 Zákonníka práce, za domácku prácu alebo teleprácu sa nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za