dnes je 3.10.2022

Input:

Skúšobná doba podľa navrhovanej novely Zákonníka práce od 1. októbra 2022

31.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.08.1.4 Skúšobná doba podľa navrhovanej novely Zákonníka práce od 1. októbra 2022

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Skúšobná doba umožňuje zmluvným stranám zistiť, či zamestnanec dokáže plniť pracovné úlohy, ktoré si vyžaduje pozícia, na ktorú bol prijatý. V zmysle § 45 ZP č. 311/2001 Z. z. skúšobnú dobu možno dohodnúť najviac na tri mesiace a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, najviac na šesť mesiacov. Skúšobná doba sa musí dohodnúť v pracovnej zmluve písomne, inak je neplatná. Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu, ani so žiakom strednej odbornej školy alebo odborného učilišťa v zmluve o budúcej pracovnej zmluve v zmysle § 53 ZP,