dnes je 21.9.2021

Input:

Sociálna poisťovňa už komunikuje s inštitúciami sociálneho zabezpečenia v EÚ elektronicky

20.7.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa si už s inštitúciami sociálneho zabezpečenia v Európskej únii vymieňa vybrané údaje o poistencoch elektronicky. Úspešne tak spustila nové služby v rámci projektu EESSI (Elektronická výmena informácií o sociálnom zabezpečení) financovaného z grantu Európskej únie. Výsledkom bude rýchly a bezpečný prenos informácií a menej byrokracie.

V Sociálnej poisťovni funguje nový informačný systém, ktorý umožňuje medzinárodnú výmenu údajov cez špeciálnu zabezpečenú sieť spravovanú Európskou komisiou.

Systém EESSI prináša bezpečnú výmenu informácií o sociálnom zabezpečení v Európskej únii a vytvára podmienky pre rýchlejšie dokladovanie, priznávanie a vyplácanie sociálnych dávok občanom.

Elektronická výmena tiež uľahčí vybavovanie firmám a poistencom, ktorí sa pri pohybe za prácou v krajinách EÚ potrebujú preukazovať medzinárodným formulárom PD A1.