dnes je 15.5.2021

Input:

Spätná väzba pre zamestnancov- zbytočná záležitosť, alebo dôležitá súčasť vzťahu zamestnanec- firma?

14.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.04.1.1 Spätná väzba pre zamestnancov- zbytočná záležitosť, alebo dôležitá súčasť vzťahu zamestnanec- firma?

PaedDr. Elena Moravčíková, ACC

V súčasnosti, keď väčšina firiem funguje formou „home office” s minimálnym pobytom na pracovisku, je dávanie spätnej väzby náročnejšie, ale o to dôležitejšie.

Z definície tohto slovného spojenia vyplýva, že pri feedbacku dávam zamestnancovi spätne určitú väzbu na jeho výstup, t. j., vraciam výstup späť do vstupu. Zložito povedané, ale v skutočnosti je to proces, ktorým je riadený určitý systém prostredníctvom reakcie naň. Je to akoby spätné pôsobenie na človeka, ktorý niečo urobil, povedal a tým dostáva od nás najavo, ako bolo jeho správanie a činy prijaté, pochopené a či to dosiahlo svoj cieľ. Dá sa aj charakterizovať ako nápomocná informácia alebo kritika činov a správania, ktorá má viesť k zlepšeniu v budúcnosti.

Pred pár rokmi sme sa učili, že spätnú väzbu je potrebné dávať okamžite a zároveň, že by sa mala dodržiavať tzv. sendvičová technika, t. j. najskôr podávame pozitívnu spätnú väzbu, následne prichádza kritika, čiže to, s čím sme neboli spokojní a uzatvoríme to pozitívne, aby zamestnanec odchádzal zo stretnutia motivovaný a my sme sa tak vyhli kritike, neprijatiu, odmietaniu a pod.

Je však stále „sendvič” účinný? Dá sa to aj inak?

Dávať zamestnancom spätnú väzbu, dávať ju konštruktívne a správnym spôsobom je umenie. Dávať ju však „on-line” spôsobom je ešte väčšie umenie. Nájdu sa medzi nami takí umelci, ktorí to hravo zvládajú? Verím, že áno.

Sediac každý doma pred počítačom, môžeme si klásť otázky: Ako to celé uchopím? Čo aktuálne rieši tento človek, keď s ním nie som v dennodennom kontakte? Je teraz ten správny čas na feedback?

Tradične, tvárou v tvár, by sme si naplánovali presne deň, hodinu, kedy sa so zamestnancom stretneme, informovali ho, že stretnutie bude o podaní spätnej väzby, a to všetko by bolo riadené, vediac, čím aktuálne daný zamestnanec prechádza, čo rieši, v akom je rozpoložení, či nemá doma zložitú situáciu a dávaním negatívnej spätnej väzby by sme nedosiahli nič okrem toho, že by sme ho ešte viac psychicky položili.  Vo virtuálnom priestore sme ukrátení o tieto vymoženosti. Nevieme, čím si daný človek aktuálne prechádza, ak nie sme v pravidelnom kontakte. A je jedno, či by to bola táto technika alebo iná.

Prečo je teda spätná väzba dôležitá?

Či už ide o pozitívnu alebo negatívnu spätnú väzbu, vždy je veľmi nápomocná. Hlavne pri realizácii dôležitých rozhodnutí. Pre manažérov to môže byť napríklad informácia, ako ďalej pracovať s daným zamestnancom, ako rozvíjať jeho talent, ako sa môže naďalej zlepšovať, špecializovať, kariérne rásť.

Spätná väzba poskytuje benefity nielen príjemcovi, ale aj samotnému manažérovi, ktorý ju poskytuje a v konečnom dôsledku aj celej firme. Prostredníctvom nej dávame zamestnancom najavo záujem o nich, podporujeme ich v rozvoji a kreativite, možno ich týmto spôsobom hodnotiť a sledovať ich posun, kvalitu práce a celkový výkon. Manažér tiež tak dostáva informáciu o tom, čo by mohol na svojom prístupe zmeniť, vylepšiť, ako by mohol inak prispieť k zlepšeniu atmosféry na pracovisku, k lepšiemu fungovaniu vzťahov, k dosahovaniu lepších výsledkov, čo má následne priamy dopad na celú firmu.

Osobne alebo neosobne, vždy je to o efektívnom počúvaní

Podávanie spätnej väzby možno realizovať osobne, alebo aj formou dotazníkov, rôznych formulárov. Dôležité však je vedieť počúvať. Vedieť pochopiť. Vedieť uchopiť získané informácie a ďalej s nimi pracovať a rozvíjať ich. Na oboch stranách (manažér aj zamestnanec). Popri efektívnom počúvaní je základom spätnej väzby komunikácia, hlavne kladenie správnych otázok. V praxi sa osvedčilo využívanie koučingových techník kladenia otázok, kde zachováte priateľské prostredie a zamestnancovi tak vytvoríte priestor pre realizáciu, tvorivosť, vlastné možnosti riešenia problémov.

Vzťahy sú základným kameňom každej práce

Pri podávaní spätnej väzby je dôležité postupovať tak, aby sme nevytvorili dojem, že pochybujeme o schopnostiach zamestnanca, ale zároveň, aby nemal príliš veľký priestor varírovať v interpretácii toho, čo sme mu povedali. Neznamená to ani, že musíme naňho nakričať, nadávať mu a podobne. Práve naopak,