dnes je 6.2.2023

Input:

Spôsob zmeny pracovnej zmluvy zamestnanca

21.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.11.2.2 Spôsob zmeny pracovnej zmluvy zamestnanca

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Ak urobím zmenu pracovnej zmluvy (predtým dodatok), treba zrejme uvádzať všetky nacionále z pôvodnej pracovnej zmluvy a zmením iba potrebný údaj, ktorý sa mení?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Pohľad autora na problematiku:

Pracovná zmluva je dvojstranný právny úkon uzavretý medzi jej zmluvnými stranami, kde na jednej strane vystupuje zamestnávateľ a na druhej zamestnanec. Pracovnou zmluvou preto založený pracovnoprávny vzťah možno meniť alebo jeho obsah nahradiť len dohodou zmluvných strán. Ak teda k zmene pracovnej zmluvy nepristúpi súčasne zamestnávateľ a zamestnanec, nedôjde k jej zmene a platí v pôvodnom obsahu.

Záver:

Informácie, ktoré doposiaľ predstavovali (do 31.10.2022) tzv. pravidelné náležitosti pracovnej zmluvy, novela č. 350/2022 Z. z. upravuje