dnes je 4.3.2024

Input:

Spracovanie osobných údajov v žiadosti o teleprácu

8.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.02.2.1 Spracovanie osobných údajov v žiadosti o teleprácu

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

Chceli by sme Vás poprosiť o konzultáciu k téme spracovania osobných údajov v súvislosti s teleprácou, § 164 ods. 3 a § 165 ZP.

§ 164, ods. 3: Ak požiada žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako osem rokov o domácku prácu, teleprácu alebo o prácu z domácnosti podľa § 52 ods. 2 na účely starostlivosti o dieťa, zamestnávateľ je povinný poskytnúť im písomnú odôvodnenú odpoveď, ak ich žiadosti nevyhovel v primeranej lehote. Pri posudzovaní žiadosti zamestnávateľ prihliada na jeho úlohy a oprávnené záujmy zamestnanca.

§ 165: Ustanovenie § 164 ods. 2 a 3 sa vzťahuje aj na zamestnanca, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je prevažne alebo úplne bezvládna a neposkytuje sa jej starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo ústavná starostlivosť v zdravotníckom