dnes je 28.9.2023

Input:

Správne zaokrúhľovanie mzdy zamestnancovi

10.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.2.1 Správne zaokrúhľovanie mzdy zamestnancovi

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

Podľa § 130 ods. 1 ZP sa vyplácaná mzda zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Vzhľadom na rôzne mzdové programy a nastavenia, si chcem preveriť ako sa majú podľa Zákonníka práce zaokrúhľovať:

1. Mzdové zvýhodnenia za prácu nadčas, sobotu/nedeľu a nočnú prácu. Náš program zaokrúhľuje výsledné sumy podľa hodín a zákonnej sadzby na 2 desatiny matematicky. Podľa iných mzdových softvérov je to na najbližší eurocent nahor a odvolávajú sa na § 130 ods. 1 Zákonníka práce.

2. Náhrady za dovolenku, sviatok, ako sa má výsledná suma zaokrúhliť? Je to podľa § 130 ods. 1 Zákonníka práce tiež?

3. Ďalšie mzdové zložky, ktoré sa napr. počítajú podľa odpracovanej doby, či už fixná základná mzda mesačná/hodinová, osobné ohodnotenie atď., práca nadčas. Výsledná suma sa zaokrúhľuje matematicky alebo na