dnes je 21.9.2021

Input:

SR chce posilniť integráciu cudzincov na úrovni samosprávnych krajov, miest a obcí

9.9.2021, Zdroj: SITA

Jednou z priorít Slovenska bude posilniť integráciu cudzincov na úrovni samosprávnych krajov, miest a obcí. Vyplýva to z Migračnej politiky SR s výhľadom do roku 2025, ktorú dnes schválili ministri na rokovaní vlády. Podľa dokumentu z dielne rezortu vnútra je cieľom v oblasti integrácie cudzincov najmä zaistenie dlhodobo bezproblémového spolunažívania všetkých obyvateľov SR.

„SR sa prikláňa k integračnému modelu, ktorý je založený, okrem dodržiavania slovenskej legislatívy, aj na rešpektovaní kultúrnych reálií, jazyka a tradícií SR cudzincami. Očakáva sa, že integračné opatrenia budú viesť k existencii koordinovaných a navzájom prepojených nástrojov a opatrení, ktoré umožnia cudzincom zaradiť sa na pracovný trh, ovládať štátny jazyk, mať prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, sociálnym službám, bývaniu, umožnia ich účasť na občianskom a politickom živote, prípadne môžu