dnes je 15.7.2024

Input:

Systém odmeňovania zamestnancov v roku 2023

18.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.05.1.2 Systém odmeňovania zamestnancov v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Odmeňovanie zamestnancov tzv. súkromnej sféry upravujú ustanovenia Zákonníka práce v nadväznosti na zákon o minimálnej mzde.

Základným princípom v úprave odmeňovania zamestnancov podľa Zákonníka práce je princíp zmluvnej voľnosti pri dohadovaní o mzdových podmienkach a princíp garancie minimálnej výšky niektorých mzdových nárokov.

Mzdové podmienky

Zamestnávateľ je povinný dohodnúť mzdové podmienky buď v pracovnej zmluve so zamestnancom, alebo v kolektívnej zmluve (§ 119 ods. 2 Zákonníka práce).

Dohodnutie mzdových podmienok je podstatnou náležitosťou pracovnej zmluvy, preto musia byť jej súčasťou. Len v prípade, že mzdové podmienky sú už dohodnuté v kolektívnej zmluve, stačí v pracovnej zmluve uviesť odkaz na ustanovenia kolektívnej zmluvy. Ak určitý nárok upravuje Zákonník práce, stačí