dnes je 4.3.2024

Input:

Tarifný plat zamestnanca

6.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.12.2.2 Tarifný plat zamestnanca

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

Pred troma rokmi sme zamestnanca zaradili do nesprávnej platovej triedy. Odvtedy je zle zaradený, čo znamená, že má nižší tarifný plat o cca 100 € mesačne. Chybu sme teraz zistili a zaradíme ho správne, takže v decembri už dostane správnu sumu výplaty za mesiac november. Čo s tým obdobím, keď bol zle zaradený, a tým pádom dostal nižší plat? Vieme mu ten rozdiel na základe nejakého zákona spätne vyplatiť? Ak áno, do akého času? Je zamestnaný od 15.8.2021.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákonník práce, Občiansky zákonník

Pohľad autora na problematiku:

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 295/2022 Z. z. boli ustanovené zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov na rok 2023.

S účinnosťou od 1. januára 2023 patrí štátnemu zamestnancovi platová tarifa podľa tabuľky č. 1.

S účinnosťou od 1. septembra 2023 patrí štátnemu