dnes je 30.3.2020
Input:

Tímový manažment

17.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3 Tímový manažment

PhDr. Mojmír Kališ

Každá ľudská činnosť je činnosťou skupinovou. Práca, ktorá v histórii ľudstva vznikla za účelom získavania obživy, bola od samého začiatku činnosťou skupinovou. Aby ľudia prežili, museli sa naučiť spolupracovať, rešpektovať vodcu, podriadiť sa pravidlám v skupine a spoločne zdieľať ciele skupiny. Od čias úsvitu dejín práce sú tieto atribúty základom pre akúkoľvek skupinovú činnosť – ľudia sa veľmi rýchlo naučili, že kto nerešpektuje cieľ skupiny, jej pravidlá, či vodcu musí zo skupiny odísť, lebo ju ohrozuje.

Všeobecne očakávame, že tím zvládne úlohu, ktorú by nezvládol jednotlivec pre jej náročnosť, rozsah, potrebu špecializovanej deľby práce alebo preto, že potrebujeme nové a inovatívne riešenie.


Tím je výkonný vtedy, ak plní zadané úlohy v kvalitatívnych aj kvantitatívnych parametroch a v stanovenom čase, a plní tieto úlohy za čo najnižšie