dnes je 4.3.2024

Input:

Tradičné aj moderné metódy výberu zamestnancov

2.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.02.1.2 Tradičné aj moderné metódy výberu zamestnancov

Mgr. Dominika Kollárová Vargová

Proces prijímania nových zamestnancov je jedným zo základných procesov v manažmente ľudských zdrojov. Výber zamestnancov je zároveň jedným z prvých krokov v životnom cykle zamestnanca. Od jeho úspešného prevedenia závisia aj tie nasledujúce a má okrem iného vplyv na dosahovanie firemných cieľov, pracovné prostredie a pracovný kolektív.

Mnoho najčastejšie používaných metód je overených rokmi, no zmeny na pracovnom trhu si aj v tomto smere vyžadujú potrebu inovácií a nachádzania nových a efektívnejších spôsobov, ktoré nám zaručia objektivitu a profesionalitu výberu a zároveň zabezpečia obsadenie pracovného miesta tým najlepším kandidátom na voľnom pracovnom trhu. A keďže pracovný trh má v posledných rokoch svoje špecifiká, aj výber najvhodnejších metód je potrebné tomu prispôsobiť.