dnes je 28.10.2021

Input:

Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie od 1.1.2022

30.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.09.1.4 Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie od 1.1.2022

Ing. Roman Juráš

V pripravovanej novele zákona o účtovníctve (ďalej len ZoÚ) sa upravuje uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie (§ 35 ZoÚ).

Doplňuje sa povinnosť uchovávať účtovné záznamy, ktorými sa určuje systém uchovávania účtovnej dokumentácie, na desať rokov.

Účtovná jednotka je povinná vypracovať účtovný záznam, ktorým určuje systém uchovávania účtovnej dokumentácie. Elektronickým uchovávaním účtovnej dokumentácie sa rozumie uloženie účtovnej dokumentácie na dátovom nosiči. Dátovým nosičom môže byť CD, USB, cloudové úložisko či pamäťová karta. Účtovná jednotka je tiež povinná zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť účtovného záznamu, ak uchováva len účtovné záznamy, ktorých podoba je výsledkom transformácie účtovného záznamu. Vzhľadom na zabezpečenie tejto povinnosti je