dnes je 17.4.2021

Input:

Udržať pracovné miesta pomôže trvalý „kurzarbeit“

24.2.2021, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Vláda SR dnes schválila návrh nového zákona o trvalej podpore v čase skrátenej práce z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Je založený na trojstrannej dohode medzi zamestnancom, štátom a zamestnávateľom.
 
Pretrvávajúca pandémia koronavírusu preukázala nevyhnutnosť externej finančnej pomoci na udržanie pracovných miest v čase mimoriadnej situácie. K dnešnému dňu na Slovensku funguje dočasný „kurzarbeit“, ktorý sme zaviedli po vypuknutí pandémie. V prípade, že zamestnávateľ udrží pracovné miesto, dostane náhradu vo výške 100 % mzdových nákladov. Tento nástroj však nie je dlhodobo udržateľný, preto sme pripravili návrh trvalej podpory v čase skrátenej práce, ktorý úspešne funguje vo viacerých krajinách Európskej únie.

„Považujem za dôležité, že návrh bol schválený v podobe, na ktorej sa dohodla Hospodárska a sociálna rada. Je nevyhnutné, aby zamestnávatelia, podnikatelia, živnostníci a ich zamestnanci, či dodávatelia vykonávali svoju činnosť v predvídateľnom prostredí. Istota, že v prípade krízy spôsobenej napríklad pandémiou, pomôže štát pri udržaní pracovných miest, je kľúčová.,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Návrh zákona vypracoval rezort práce nielen s cieľom zabezpečiť časti mzdy pre zamestnanca v čase, keď mu zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v dohodnutom rozsahu, ale aj s cieľom udržať pracovné miesta a konkurencieschopnosť zamestnávateľov. „Zavedenie podpory v čase skrátenej práce tzv. Kurzarbeit pomôže v čase kríz, či už celoslovenských, sektorových alebo firemných udržať pracovné miesta a zvýši konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky,“ doplnil štátny tajomník Boris Ažaltovič. Zamestnávateľ tak udrží zamestnancov v pracovnom vzťahu a po skončení mimoriadnej udalosti nabehne na produkciu plynulo, čím ušetrí ďalšie zdroje a čas.

Systém a podmienky nároku na finančnú pomoc

Podmienkou poskytovania podpory v čase skrátenej práce je platenie poistného do fondu poistenia v nezamestnanosti zo strany zamestnávateľa za posledných 24 mesiacov. Peniaze budú následne zamestnávateľom