dnes je 15.7.2024

Input:

Úloha personálneho útvaru v procese ukončenia pracovného pomeru v roku 2024

14.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.1.5 Úloha personálneho útvaru v procese ukončenia pracovného pomeru v roku 2024

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

V súvislosti so skončením pracovného pomeru si musí zamestnávateľ, resp. jeho personálny útvar, splniť niekoľko povinností.

Medzi najvýznamnejšie povinností, ktoré si musí zamestnávateľ splniť po skončení pracovného pomeru so zamestnancom (resp. posledným zamestnancom), možno zaradiť:

  • rovnaké zaobchádzanie pri skončení pracovnoprávneho vzťahu,

  • vydanie pracovného posudku zamestnancovi (len pri skončení pracovnej zmluvy),

  • vydanie zápočtového listu zamestnancovi (len pri skončení pracovnej zmluvy),

  • vyplatenie odstupného alebo odchodného zamestnancovi (len pri skončení pracovnej zmluvy),

  • oznámenie daňovému úradu zánik platiteľa dane,

  • predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovni,

  • odhlásenie zamestnávateľa