dnes je 4.3.2024

Input:

Úlohy a význam celoživotného vzdelávania na pracovisku

5.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.02.1.3 Úlohy a význam celoživotného vzdelávania na pracovisku

Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert

Celoživotné vzdelávanie predstavuje kľúčový kameň vývoja moderných spoločností. Svet sa neustále mení a vyvíja, a preto je nevyhnutné, aby jednotlivci zostávali flexibilní a prispôsobovali sa novým požiadavkám na pracovné a osobné zručnosti. Úlohy a význam celoživotného vzdelávania sú nesmierne dôležité pre budovanie znalostnej spoločnosti, ktorá je schopná čeliť výzvam 21. storočia.

1. Kontinuálne zlepšovanie zamestnateľnosti:

S dynamikou dnešného trhu práce je nevyhnutné, aby jednotlivci neustále rozvíjali svoje zručnosti a kompetencie. Celoživotné vzdelávanie poskytuje platformu na kontinuálne zlepšovanie zamestnateľnosti. Zamestnanci, ktorí investujú do svojho vzdelávania, sú lepšie pripravení čeliť zmenám v pracovných požiadavkách a získavajú konkurenčnú výhodu.