dnes je 4.3.2024

Input:

Úvodník

1.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.12 Úvodník

Mgr. Zuzana Bližňáková

Vážení čitatelia,

v najnovšom čísle časopisu Spravodajca pre HR manažérov a personalistov vám predstavíme koncept gainsharingu. Gainsharing predstavuje inovatívnu manažérsku stratégiu, kde zamestnanci majú možnosť zdieľať časť finančných ziskov alebo úspor, ktoré organizácia dosiahne v dôsledku ich spoločného úsilia. Cieľom tejto metódy je odmeniť zamestnancov za ich aktívny príspevok k zvýšeniu produktivity, zníženiu nákladov a zlepšeniu kvality produktov alebo poskytovaných služieb. Chcete vedieť, v čom spočíva rozdiel medzi gainsharingom a tradičnými systémami odmeňovania? Viac informácií nájdete v našom najnovšom článku.

Zaujíma vás správne vedenie a hodnotenie výkonnosti pracovného tímu a jednotlivcov? Úspech organizácie je tesne spojený s efektívnym riadením a hodnotením výkonnosti. Tento komplexný proces zahrňuje stanovenie cieľov, definovanie očakávaní, monitorovanie a