dnes je 15.4.2024

Input:

Úvodník

7.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.03 Úvodník

Mgr. Zuzana Bližňáková

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu Spravodajca pre HR manažérov a personalistov sa dočítate o agilnom prístupe v riadení ľudských zdrojov. Mgr. Dominika Kollárová Vargová vysvetľuje, že poznáme viacero agilných prístupov a variant z nich vychádzajúcich, pričom k najznámejšímnajviac využívaným patrí Scrum, Kanban, Lean alebo Manažment 3.0. Kanban je najmä o vizualizácii práce. Na druhej strane vo firmách využívajúcich prístup Scrum tímy pracujú v pravidelných intervaloch, tzv. šprintoch.

Ako predísť burnoutu zamestnancov na pracovisku? Odpoveď na túto otázku sa dozviete v článku od Mgr. MSc. Soni Štefkovej, PgCert., ktorá vysvetľuje, že vyhorenie zamestnancov je stav fyzického alebo psychického vyčerpania spôsobený stresom na pracovisku alebo nadmerným pracovným časom.

Stres súvisiaci s prácou nezmizne len vtedy, keď odídete na celý deň domov. Stresujúce pracovné