dnes je 7.6.2023

Input:

Vnútorného smernica o prekážkach v práci

4.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.14 Vnútorného smernica o prekážkach v práci

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

 Vnútorná smernica o prekážkach v práci 
Číslo smernice:  ...../2023  
Platnosť smernice:  od xx.xx.2023  
Účinnosť smernice  od xx.xx.2023  
Obsah smernice:  predmet úpravy; základné pojmy; prekážky v práci; evidencia pracovného času, nároky zamestnanca v súvislosti s prekážkami v práci  


Vnútorná smernica o prekážkach v práci

Článok 1

Predmet úpravy

1. Táto smernica upravuje:

  1. postup zamestnancov pri uplatňovaní prekážok v práci,
  2. práva a povinnosti zamestnancov pri preukazovaní prekážok v práci.

 Článok 2

Pojmy

1. Zamestnávateľ: (.............................................)

2. Prekážky v práci – zákonné okolnosti (dôvody), ktoré predstavujú dočasnú suspenziu (pozastavenie) plnenia vyplývajúceho z pracovnoprávneho vzťahu pri vzniku právnych skutočností, ktoré zákon č. 311/2001 Z. z.