dnes je 4.3.2024

Input:

Vyplácanie úrazových dávok v roku 2024

15.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.01.1.4 Vyplácanie úrazových dávok v roku 2024

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Sociálna poisťovňa od 1. januára 2024 zvýši vyplácané úrazové renty, pozostalostné úrazové renty a maximálne sumy úrazových dávok o  3,2 %. Novopriznávané úrazové renty a pozostalostné úrazové renty sa zvýšia o 13,6 %. Poškodení nemusia o nič žiadať, valorizované dávky im Sociálna poisťovňa vyplatí v obvyklých januárových výplatných termínoch automaticky. Zvýšia sa aj maximálne výšky jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Valorizácia úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty

Poberateľom úrazovej renty alebo pozostalostnej úrazovej renty (ďalej len „úrazová renta”) Sociálna poisťovňa od 1. januára 2024 zvýši vyplácanú úrazovú rentu o 3,2 % automaticky, o valorizáciu teda nemusia osobitne žiadať. Úrazovú rentu