dnes je 9.12.2023

Input:

Vyplatenie odchodného v roku 2017

4.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.12.1.1 Vyplatenie odchodného v roku 2017

JUDr. Juraj Mezei, PhD.

Inštitút „odchodné” plní, nielen podľa našej pracovnoprávnej úpravy (§ 76a Zákonníka práce), ale aj podľa právnych úprav v zahraničí, zásadne inú funkciu ako inštitút „odstupné” (§ 76 Zákonníka práce). Napriek skutočnosti, že sa oba inštitúty poskytujú pri skončení pracovného pomeru, odchodné poskytované zo strany zamestnávateľa je určitou formou odmeny za celú profesijnú kariéru zamestnanca pri jeho odchode do dôchodku, to znamená, že aj jeho poskytnutie by malo byť len jedenkrát. Na druhej strane zmyslom poskytovania odstupného je určitá satisfakcia poskytovaná zamestnancovi zo strany zamestnávateľa za to, že s ním končí pracovný pomer skôr ako účastníci v pracovnej zmluve predpokladali a že ku skončeniu pracovného pomeru v prevažnej miere nedochádza z dôvodov spočívajúcich v osobe zamestnanca, ale v osobe zamestnávateľa