dnes je 4.3.2024

Input:

Vyplatenie odchodného zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru zo strany zamestnanca

5.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.12.2.1 Vyplatenie odchodného zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru zo strany zamestnanca

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Otázka:

Zamestnanec podal 28.9.2023 výpoveď a pracovný pomer sa mu končí 30.11.2023. 13.11.2023 požiadal Sociálnu poisťovňu o predčasný starobný dôchodok. Jeho žiadosť bola prijatá. Podľa § 76a ods. 2 ZP má nárok na výplatu odchodného.

1.) Je táto výplata podmienená žiadosťou zamestnanca o výplatu odchodného?

2.) Môže zamestnávateľ vyplatiť odchodné pri odchode do predčasného starobného dôchodku len na základe žiadosti oň adresovanej SP, alebo musí počkať až na rozhodnutie o jeho priznaní?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením