dnes je 23.6.2024

Input:

Výpoveď zo strany zamestnávateľa a dohoda o ukončení pracovného pomeru zamestnanca

12.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.09.2.1 Výpoveď zo strany zamestnávateľa a dohoda o ukončení pracovného pomeru zamestnanca

JUDr. Zdeňka Dvoranová


Otázka:

V júli 2023 sme dali zamestnancovi výpoveď s dátumom ukončenia pracovného pomeru 31. 10. 2023 (trojmesačná výpovedná lehota), a s nárokom na odstupné podľa zákona. Zamestnanec nás teraz požiadal o ukončenie pracovného pomeru dohodou k 31. 8. 2023, pretože si medzitým našiel nové pracovné miesto. Zamestnávateľ súhlasí s touto dohodou, netrvá na dodržaní výpovednej lehoty zo strany zamestnanca. Musíme zrušiť/anulovať predtým podpísanú výpoveď, ak ideme podpísať dohodu o ukončení pracovného pomeru? Alebo to nie je potrebné, a platí nová dohoda? Bude mať zamestnanec aj tak nárok na odstupné, ktoré mu vyplývalo z predtým podpísanej výpovede zo strany zamestnávateľa?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Dohodu o skončení pracovného