dnes je 24.5.2024

Input:

Význam etického kódexu v organizácii

6.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.05.1.3 Význam etického kódexu v organizácii

Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert

Etický kódex je základným dokumentom, ktorý definuje hodnoty, normy a správne správanie sa, ktoré organizácia očakáva od svojich členov a zamestnancov. Jeho význam v organizácii je nesmierne veľký, pretože poskytuje rámec pre etické rozhodovanie a správanie sa, ktoré sú kľúčové pre udržanie dôveryhodnosti, integrity a dlhodobého úspechu.

Jedným z hlavných prínosov etického kódexu je stanovenie jasných očakávaní a noriem správania sa pre všetkých zamestnancov. Tieto očakávania môžu zahŕňať dodržiavanie právnych predpisov, zákaz diskriminácie a obťažovania, zachovávanie dôvernosti informácií a dodržiavanie etických štandardov v obchodných vzťahoch. Keďže zamestnanci vedia, aké správanie sa od nich očakáva, je to pre nich jednoduchšie konať v súlade s hodnotami a cieľmi organizácie.

Okrem toho etický kódex