dnes je 28.6.2022

Input:

Vznik daňovej povinnosti pri cezhraničnom nadobudnutí tovaru v roku 2022

13.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.2.2 Vznik daňovej povinnosti pri cezhraničnom nadobudnutí tovaru v roku 2022

Ing. Jozef Pohlod


Chceli by sme Vás poprosiť o informáciu k problematike reklamných predmetov do 17 € za jeden predmet v zmysle § 21 ods. 1 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, a v zmysle zákona o DPH.

1. Ak by sa takého reklamné predmety (napr. hrnčeky, dáždniky,...) poskytli zamestnancom spoločnosti priebežne v priebehu roka, prípadne na konci roka (nie obchodným partnerom), išlo by u zamestnanca o zdaniteľný príjem v zmysle § 5 ako príjem zo závislej činnosti, ak by si tieto reklamné predmety chcel zamestnávateľ uplatniť ako daňový výdavok?

Alebo

Od 1. 1. 2022 v zmysle § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov by to mohlo byť chápané ako nepeňažné plnenie do 500 € za zdaňovacie obdobie a mohol by byť tento príjem u zamestnanca