dnes je 30.3.2023

Input:

Vzor návrhu na skončenie pracovného pomeru dohodou zo strany zamestnanca

1.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.8.2 Vzor návrhu na skončenie pracovného pomeru dohodou zo strany zamestnanca

JUDr. Mária Rybárová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, JUDr. Andrej Poruban, PhD. ; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť vzor

(Identifikačné údaje zamestnanca)

NÁVRH NA SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU DOHODOU

PODĽA § 60 ZÁKONNÍKA PRÁCE


Zamestnávateľ: 
Názov spoločnosti: ...........................................................
Sídlo spoločnosti: .............................................................
IČO: .........................................


V ..................... dňa ................

Vec: NÁVRH NA SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU DOHODOU

Pracujem vo Vašej spoločnosti na základe pracovnej zmluvy odo dňa .............. ako