dnes je 3.10.2022

Input:

Vzor pracovného poriadku

15.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1.1 Vzor pracovného poriadku

Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M


Stiahnuť vzor

PRACOVNÝ PORIADOK

Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce)

  • - po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / základnej odborovej organizácie (pozn., ak u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov),
  • - ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov (pozn. ani zamestnanecká rada ani odborová organizácia, zamestnávateľ vydáva pracovný poriadok sám, t. j., nie je potrebný súhlas zamestnancov na vydanie pracovného posudku).

vydáva tento pracovný poriadok:

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Pracovný poriadok bližšie konkretizuje ustanovenia Zákonníka práce a pracovnoprávnych predpisov.